LGBT Asylum

http://www.lgbtasylum.dk/

LGBT Asylum er en gruppe af LGBT+-personer – asylansøgere, flygtninge, danske statsborgere og personer med bopæl i Danmark, som bistår i kontaktpersonsarbejde. LGBT Asylum arbejder for lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle og transpersoners rettigheder i det danske asylsystem og for LGBT+-flygtninges rettigheder i Danmark. Vi yder støtte og rådgivning til LGBT+ asylansøgere og flygtninge samt et socialt netværk. Vi arbejder specifikt med LGBT-politik og aktivistisk lobby-arbejde i at formidle målgruppens behov og rettigheder til politikere og det almene samfund.

LGBT Asylum kan tilbyde indsigt i LGBT+personer, som er asylansøgere og flygtninges, levede erfaringer igennem personlig tilstedeværelse på Pride-dagen, samt det politiske arbejde, som organisationen beskæftiger sig med igennem de tilknyttede kontaktpersoner. Både asylansøgerne og kontaktpersoner vil være at finde på dagen, hvor Aarhus Pride fungerer som en farverig festdag, der fejres i fællesskab for målgruppen, fremfor de tunge og deprimerende sagsinterviews og fremlæggelser.

LGBT Asylum vil have en stand i Pride Loungen, hvor man kan købe merch og få information omkring organisationens arbejde.