Parade

Arbejdsgruppen bag Aarhus Pride tager forbehold for Corona situationen. 

Aarhus Pride 2021: TBA

Selve paraden afgår fra Bispetorv kl. 11:30 (skal være klar til afgang kl. 11.20) og forventes at ankomme på Officerspladsen kl. ca. 13:15.

Deltagelse i paraden er gratis for alle. Husk at I har mulighed for at vinde den ærefulde Paradepris!

På hele ruten har vi Samaritter med, hvis uheldet skulle være ude. Bliver der behov for dem, henvend jer venligst direkte til Samaritterne eller til paradevagterne.

Samaritterne og Aarhus Pride beder jer om at tage rigeligt vand med til jer selv – og ikke kun drikke alkohol undervejs. Husk at bruge solcreme og søge skygge, hvis I bliver utilpasse. Hold øje med jeres egen gruppe, men også gerne andre, der er med i paraden.

Paraderækkefølgen: TBA

 

Paraden er som udgangspunkt gående. Følgende er dog tilladt at medbringe:

Barnevogn ∼ Cykel ∼ (Elektrisk) Kørestol ∼ Kængurustylte ∼ Løbehjul ∼ Rollator ∼ Rulleskøjter ∼ Skateboard ∼ Stylter ∼ Trillebør ∼ Trækvogn ∼ o.lign.

Motoriserede køretøjer er med undtagelse af ovenstående ikke tilladt.

Det er færdselslovens bestemmelser der er gældende under hele Paraden, så derfor bedes i udvise agtpågivenhed og hensyn over for den øvrige færdsel. Politiet har ansvaret og deres anvisninger SKAL efterkommes!!

Paraderegler 

  • Paradevagternes og Politiets anvisninger skal følges!
  • Vær opmærksom på og giv plads til udrykningskøretøjer.
  • Paraden tilsidesætter ikke gældende lovning om blufærdighedskrænkelse og lign
  • Efterlad ikke affald. Brug affaldsspandene
  • Alle grupper skal holde afstanden til gruppen foran. Der må ikke være huller mellem grupperne
  • Det er ikke tilladt at uddele materiale undervejs

Ruten

TBA

OBS!
Er I et firma, en kommerciel partner eller en landsorganisation som vil deltage i Paraden skal I kontakte Aarhus Pride på  info@aarhuspride.dk for yderligere information. Det er ikke tilladt at eksponere varemærker eller logoer i Pride Paraden uden forudgående aftale med os.

Sted: Bispetorv Dato: 3. juli, 2021 Tid: 11:00 - 13:15