Parade

Aarhus Pride 2018 starter lørdag den 2. juni 2018 kl. 11 med forfest.

Selve paraden afgår kl. 11:45 (skal være klar til afgang kl. 11.40) og forventes at ankomme på Officerspladsen kl. ca. 13:15.

Deltagelse i paraden er gratis for alle.

På hele ruten har vi Samaritter med, hvis uheldet skulle være ude. Bliver der behov for dem, henvend jer venligst direkte til Samaritterne eller til paradevagterne.

Samaritterne og Aarhus Pride beder jer om at tage rigeligt vand med til jer selv – og ikke kun drikke alkohol undervejs. Husk at bruge solcreme og søge skygge, hvis I bliver utilpasse. Hold øje med jeres egen gruppe, men også gerne andre, der er med i paraden.

Paraderækkefølgen:

paraderaekkefoelge2018

Paraden er som udgangspunkt gående. Følgende er dog tilladt at medbringe:

 • Barnevogn
 • Cykel
 • (Elektrisk) Kørestol
 • Kængurustylte
 • Løbehjul
 • Rollator
 • Rulleskøjter
 • Skateboard
 • Stylter
 • Trillebør
 • Trækvogn
 • o.lign.

Motoriserede køretøjer er med undtagelse af ovenstående ikke tilladt.

Det er færdselslovens bestemmelser der er gældende under hele Paraden, så derfor bedes i udvise agtpågivenhed og hensyn over for den øvrige færdsel. Politiet har ansvaret og deres anvisninger SKAL efterkommes!!

 Ruten

Paraderuten er 2,54 km lang og forventes at tage omkring 6 kvarter at gå (fra kl. 11:45-13:15). Bispetorv – Mejlgade – Graven – Klostergade – Grønnegade – Vestergade – Lille Torv – Storetorv – Sct. Clemens Torv – Søndergade (Strøget) – Rådhuspladsen – Frederiks Alle – Musikhusparken/Officerspladsen
paraderute2018

OBS!
Er I et firma, en kommerciel partner eller en landsorganisation som vil deltage i Paraden skal I kontakte vores sponsor-ansvarlige michaelk@aarhuspride.dk for yderligere information. Det er ikke tilladt at eksponere varemærker eller logoer i Pride Paraden uden forudgående aftale med os.

Sted: Bispetorv Dato: 2. juni, 2018 Tid: 11:00 - 13:15